ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη, με εξαίρεση την Ελληνική Γλώσσα και των τριών τάξεων, όπου η εξέταση είναι τρίωρη.
  • Οι μαθητές / μαθήτριες οφείλουν να προσέρχονται στον χώρο του σχολείου 15 λεπτά πριν από την οριζόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης.
  • Οι μαθητές / μαθήτριες απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κινητά ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, διορθωτικό (blanco), βιβλία, τετράδια και σημειώσεις. Αν έχουν μαζί τους κάτι από τα παραπάνω, τα παραδίδουν πριν την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης.
  • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι μαθητές / μαθήτριες οφείλουν να έχουν κόσμια συμπεριφορά και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες – συστάσεις των επιτηρητών καθηγητών.
  • Μαθητής / μαθήτρια που φέρει απαγορευμένο αντικείμενο, αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή θορυβεί ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα. Το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
  • Μαθητής / μαθήτρια που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
  • Μαθητές /μαθήτριες που απουσιάζουν λόγω ασθενείας ή άλλου σημαντικού λόγου, εξετάζονται άλλη ημερομηνία εντός της συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου σε μέρα που θα ορίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευσηΑπαιτείται αίτηση του κηδεμόνα ή του μαθητή αν είναι ενήλικος.

Πατήστε ΕΔΩ να δείτε το πρόγραμμα

Αφήστε σχόλιο