Οδηγίες προσθήκης του σχολικού email σε κινητές συσκευές

Για να δούμε το σχολικό email μπορούμε από οποιαδήποτε συσκευή να συνδεθούμε μέσω ενός browser στο webmail του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Η διεύθυνση είναι: https://webmail.sch.gr
Στην συνέχεια συμπληρώνετε το username (π.χ. a1208090) και στη συνέχεια το Password. Αυτό ήταν!!!

Ωστόσο, είναι πραγματικά πρακτικό να έχετε πρόσβαση στο σχολικό σας email μέσου του κινητό σας ώστε να έχετε άμεση ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα κ.ά..
Ακολουθούν οδηγίες εγκατάστασης του σχολικού email σε κινητό android και IOS (iphone):
Oδηγίες για κινητές συσκευές android
Οδηγίες για κινητές συσκευές IOS (iphone)

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – Έγγραφα

Εγκύκλιος 39731/Δ2 20-3-2020 Υπ. Παιδείας: Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Οδηγίες για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο