Μια πολύ εποικοδομητική εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 25/01/2024 από εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικότερα στον τομέα της Γλωσσολογίας του τμήματος Φιλολογίας στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Ο Καθηγητής Γλωσσολογίας, κ. Παπαζαχαρίου Δημήτριος, ο οποίος διδάσκει, μεταξύ των άλλων γνωστικών αντικειμένων του, Διαλεκτολογία, αφού αρχικά παρουσίασε τη δομή του Φιλολογικού Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικότερα του Γλωσσολογικού τομέα, εξήγησε στους μαθητές έννοιες και επιστημονικά πεδία, συναφή με την ειδικότητά του. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το
Πανεπιστήμιο, να περιηγηθούν στους χώρους του Φιλολογικού Τμήματος, να εξοικειωθούν αρκετά με το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, καθώς και να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να ευαισθητοποιηθούν στον χώρο της έρευνας. Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί της εν
λόγω εκπαιδευτικής δράσης είναι η κ. Αθανασοπούλου Ανθή (ΠΕ 07), η κ. Γκλαβά Φωτεινή (ΠΕ 02) και η κ. Γεωργιοπούλου Παναγιώτα (ΠΕ 02) και συμμετέχοντες μαθητές από τη Β΄ τάξη οι εξής: Γκολφινόπουλος Γεώργιος, Καράμπαμπα Αναστασία-Μαρία, Μαλλάς Ιωάννης,
Μούκα Ιωάννα-Μαρία, Σαρρή Παναγιώτα. Η κ. Αθανασοπούλου Ανθή είναι επιβλέπουσα καθηγήτρια σε εργασία μεγάλου γλωσσολογικού ενδιαφέροντος, με γενικό τίτλο: «Αχαϊκά ιδιώματα – οι θησαυροί της γλώσσας μας». Πολλές ευχαριστίες οφείλουμε στον αγαπητό
Καθηγητή κ. Παπαζαχαρίου Δημήτριο για τη φιλοξενία και την πολύτιμη καθοδήγηση, στους μαθητές μας για την πρόθυμη ανταπόκριση και την εργασία τους, καθώς και στον Διευθυντή του σχολείου μας, κ. Σοφία Θωμά, που είναι πολύτιμος αρωγός στη νέα συνεργασία που θα έχει το σχολείο μας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικότερα με τον τομέα Γλωσσολογίας.

Αφήστε σχόλιο